Categories
Travel news

ทวีปแอฟริกาเป็นที่อยู่อาศัยของอูฐ 80% ของโลก

ทวีปแอฟริกาเป็นที่อยู่อาศัย ของอูฐ 80%ของโลก โดยประมาณ 60% อาศัยอยู่ในแอฟริกาตะวันออกเพียงแห่งเดียว ในเคนยา อูฐมากกว่าสี่ล้านตัวเดินเตร่ไปทั่วดินแดนอภิบาลของประเทศ ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นสี่เท่า แม้ว่าจะเป็นวัตถุดิบหลักในแต่ละวันมาอย่างยาวนานสำหรับบางคนในภูมิภาคนี้ แต่เครื่องดื่มก็ขาดเส้นทางสู่ตลาดที่เป็นระเบียบและแพร่หลาย

ในทางกลับกัน นมมักพบในตลาดนอกระบบทั่วประเทศ แม้จะไม่มีห่วงโซ่อุปทานที่เป็นทางการ แต่ภาคส่วนนี้ก็ยังบริจาคเงิน 10-12 พันล้านชิลลิงเคนยาให้กับเศรษฐกิจของประเทศทุกปี คาลิฟ อาบีย์แห่งสมาคมอูฐเคนยากล่าว สำหรับหนึ่งในผู้ผลิตนมอูฐรายใหญ่ที่สุดของแอฟริกาตะวันออก นั่นคือ นมอูฐทองคำขาว โอกาสในการเติบโตนั้นชัดเจน บริษัทผลิตนมได้ 500 ลิตรต่อวัน โดย CEO ของบริษัท Jama Warsame สังเกตว่าความต้องการในท้องถิ่นได้นำบริษัทไปสู่ความหลากหลายในผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอื่นๆ เช่น นมอูฐปรุงแต่งและโยเกิร์ต