Categories
Health News

พื้นฐานการพัฒนายาปฏิชีวนะกลุ่มใหม่

การยึดเกาะของแบคทีเรียกับเซลล์เจ้าบ้านมักเป็นขั้นตอนแรกและเป็นหนึ่งในขั้นตอนชี้ขาดของการพัฒนาโรคติดเชื้อ จุดประสงค์ของการยึดเกาะนี้โดยเชื้อก่อโรคคือขั้นแรกในการตั้งรกรากสิ่งมีชีวิตที่เป็นโฮสต์ ซึ่งในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอาจถึงแก่ชีวิตได้ ความเข้าใจที่แม่นยำเกี่ยวกับการยึดเกาะของแบคทีเรียกับเซลล์เจ้าบ้านเป็นกุญแจสำคัญในการค้นหาทางเลือกในการรักษา

ปฏิสัมพันธ์ที่สำคัญนี้ในระยะแรกสุดของการติดเชื้อด้วยความร่วมมือกับนักวิจัยคนอื่นๆ นักวิทยาศาสตร์จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแฟรงก์เฟิร์ตและมหาวิทยาลัยเกอเธ่แฟรงค์เฟิร์ตได้อธิบายกลไกการยึดเกาะของแบคทีเรียที่แน่นอนโดยใช้แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ เชื้อโรคนี้ทำให้เกิดโรคแมวข่วน ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน กลไกการยึดเกาะของแบคทีเรียได้รับการถอดรหัสด้วยความช่วยเหลือของการทดสอบการยึดเกาะในหลอดทดลองและโปรตีโอมิกที่มีปริมาณงานสูง โปรตีโอมิกส์คือการศึกษาโปรตีนทั้งหมดที่มีอยู่ในเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อน การยึดเกาะของแบคทีเรียกับเซลล์เจ้าบ้านสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังปฏิสัมพันธ์ของสารยึดเกาะบางประเภท ซึ่งเป็นโปรตีนที่มักพบในเนื้อเยื่อของมนุษย์ สารยึดติดเป็นส่วนประกอบบนพื้นผิวของแบคทีเรีย ซึ่งช่วยให้เชื้อโรคสามารถเกาะติดกับโครงสร้างทางชีววิทยาของโฮสต์ได้ ความคล้ายคลึงกันของ adhesin ที่ระบุในที่นี้ว่ามีความสำคัญยังมีอยู่ในแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์อีกมากมาย เช่น Acinetobacter baumannii ที่ดื้อต่อสารหลายตัว ซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้จัดลำดับความสำคัญสูงสุดสำหรับการวิจัยเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะชนิดใหม่