Categories
Travel news

มรดกวัฒนธรรมเสื้อผ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มีเสื้อผ้าหนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รวบรวมแฟชั่น มรดกและความภาคภูมิใจของชาติและตอนนี้เคบายากำลังได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมในรายการมรดกที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในปี 2566 แต่ทำเสื้อผ้าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของการกบฏและยังคงกอปรด้วยประวัติศาสตร์ เคบายาเป็นเสื้อผ้าที่คุณย่าทวดของช่างเย็บผ้าสตูปผลิตขึ้นในหมู่เกาะอินโดนีเซีย

และอีกชุดหนึ่งที่พบในบรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และภาคใต้ของไทยด้วย แต่ละภูมิภาคสร้างเคบาย่าในแบบของตัวเอง และแต่ละฝีเข็มก็บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของตนเอง เป็นที่รักของทั้ง 5 ประเทศ จนได้ร่วมกันเสนอชื่อชุดเคบายาให้อยู่ในบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนมีนาคม 2566 เชื่อกันว่าเคบายามีรากฐานมาจากตะวันออกกลาง กา บาเสื้อคลุมที่ว่ากันว่ามีต้นกำเนิดมาจากภาษาเตอร์ก ตั้งชื่อตามภาษาเปอร์เซียว่า “เสื้อคลุมแห่งเกียรติยศ” และพบว่าราชวงศ์และสตรีชาวชวาสวมเสื้อผ้าแบบเปิดหน้าเมื่อชาวโปรตุเกสมาถึง ในชวาในปี ค.ศ. 1512 ตามคำบอกเล่าของศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์แฟชั่น