How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom Release Date! – Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki

How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom Release Date! – Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki

How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom Release Date! – Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki

How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom Release Date! – Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku SaikenkiShadow of play buttonPlay button
■ChannelEspiritu
■Published2021-06-05 16:05:44
■Duration01:51
■CategoryKingdom