Categories
News

จัดฟันบางนา: การครอบฟันทำให้เกิดปัญหาอะไรได้บ้าง

จัดฟันบางนา: การครอบฟันทำให้เกิดปัญหาอะไรได้บ้าง สุขภาพช่องปากและฟันของเราถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องเอาใจใส่ เพราะการที่เรามีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่ ยกตัวอย่างเช่น การที่เรารับประทานอาหาร ก็จะทำให้เราสามารถบดเคี้ยวอาหารได้ดียิ่งขึ้น ช่วยลดปัญหาในเรื่องกลิ่นปาก ซึ่งอาจจะทำให้เราเสียบุคลิกภาพ เกิดความไม่มั่นใจได้

Categories
News

จัดฟันบางนา: การจัดฟันแบบ In-Ovation R คืออะไร

จัดฟันบางนา: การจัดฟันแบบ In-Ovation R คืออะไร การจัดฟันมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ซึ่งได้แก่ การฟันแบบโลหะทั่วไป ที่สวมใส่เหล็กจัดฟัน การจัดฟันแบบใส ที่มองเห็นเครื่องมือได้ยาก ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้ารับการรักษา ทั้งยังทำให้คนอื่นมองไม่ออกเลยว่าคุณกำลังเข้ารับการจัดฟันอยู่