Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: ข้อควรระวังในการติดตั้งกล้องวงจรปิด

บริหารจัดการอาคาร: ข้อควรระวังในการติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจดูทรัพย์สินหรือสถานที่ของเรานั้น ถือว่าได้รับความนิยมมาก เพราะสามารถติดตั้งได้ง่าย แถมยังหาซื้อได้ง่ายและมีราคาไม่แพงอีกด้วย ซึ่งข้อดีหลักๆ ของการติดตั้งกล้องวงจรปิดเลยก็เพื่อป้องกันการเกิดการโจรกรรม เพราะเป็นตัวช่วยป้องกันการกระทำผิดได้ในเบื้องต้น

Categories
News

บริการด้านอาหาร: สุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพ ป้องกันกรดไหลย้อน

บริการด้านอาหาร: สุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพ ป้องกันกรดไหลย้อน เชื่อว่า ทุกคนอยากจะมีสุขภาพที่ดี เพื่อที่จะได้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ เพราะการที่เรามีปัญหาสุขภาพย่อมส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างแน่นอน ดังนั้น การที่เราจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพ สามารถเริ่มได้จากการรับประทานอาหารที่มีประโยน์ เลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะอาหารช่วยให้ร่างกายเติบโตและมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีพลังงานในการเคลื่อนไหวและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Categories
News

การให้ อาหารสายยาง ทางจมูกกับทางหน้าท้องต่างกันอย่างไร

การให้ อาหารสายยาง ทางจมูกกับทางหน้าท้องต่างกันอย่างไร การให้อาหารทางสายยาง คือ การให้อาหารลงไปยังกระเพาะอาหารโดยไม่ผ่านการกลืน อาหารที่ให้มักจะเป็นอาหารปั่นผสม อาหารสุขภาพ ที่สามารถผ่านกระบวนการย่อยได้ง่าย และมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน คือครบ 5 หมู่นั่นเอง การให้อาหารในแต่ละวันจะต้องคำนวนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและปริมาณอาหารในแต่ละวัน ซึ่งการให้อาหารทางสายยางจึงเป็นเป็นอย่างมากในผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้

Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: หลังคารั่วทำอย่างไร ?

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: หลังคารั่วทำอย่างไร ? ในช่วงหน้าฝน หลายบ้านอาจจะประสบกับปัญหาหลังคารั่วซึม โดยเฉพาะบ้านเก่าๆที่มีอายุนานหลายปี จึงไม่แปลกที่จะต้องเจอกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งอาจจะเกิดจากวัสดุที่ผ่านการใช้งานมานาน ที่อาจจะเกิดการชำรุดเสียหายได้ตามกาลเวลา